Event Listing Type: पिछला कार्यक्रम

ಧ್ಯಾನ ತಂತ್ರಗಳ ಪುನರಾವಲೋಕನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಧ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ (ಕನ್ನಡ) – ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್‌ 3, 2021

ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿತ ಧ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ವೈ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಧ್ಯಾನ ತಂತ್ರಗಳ ಪುನರಾವಲೋಕನವನ್ನು ವೈ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಸನ್ಯಾಸಿಯವರಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ; ಶನಿವಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್‌ 03, 2021 ಸಂಜೆ 6 ರಿಂದ