நினைவு வழிபாடு 2021

கீழ்காணும் ஆன்மீகச் சிறப்பு நிகழ்வுகளை நினைவுகூரும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் நமது அனைத்து ஆசிரமங்களிலும், தியான கேந்திரங்களிலும் மற்றும் மண்டலிகளிலும் 2021 ஆம் ஆண்டில் ஏற்பாடு செய்யப்படும் :

மேலும் விவரங்களுக்கு உங்கள் அருகாமையிலுள்ள  ஆசிரமத்தை அல்லது தியான கேந்திரங்களை அல்லது மண்டலிகளைதொடர்பு கொள்ளவும்.

இதைப் பகிர

This site is registered on Toolset.com as a development site.