పరమహంస యోగానందగారి గురించి శ్రీ దయామాత జ్ఞాపకాలు

Sri-Daya-Mata

శ్రీ దయామాత

యోగానందగారి ఆధ్యాత్మిక వారసురాలు మరియు 1955 నుండి 2010 వరకు వై.ఎస్.ఎస్./ఎస్.ఆర్.ఎఫ్. అధ్యక్షురాలు

వీక్షించండి

A Divine Healing through Paramahansa Yogananda

Him I Shall Follow అనే DVD నుండి (6:28 నిమిషాలు)
ఆర్డర్ చేయండి

How the Master turned disciples toward God, not himself

Him I Shall Follow అనే DVD నుండి (3:36 నిమిషాలు)
ఆర్డర్ చేయండి

వినండి

సారాంశం (3:22 నిమిషాలు)

“Attuning Our Lives to the Guru’s Blessings” (3:18 నిమిషాలు)

పరమహంస యోగానందగారి మహాసమాధి యొక్క 60వ వార్షికోత్సవం స్మారకార్థం, ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రత్యక్ష కధనం

చదవండి

పరమహంస యోగానందగారు – నాకు తెలిసిన విధంగా

శ్రీ దయామాత

ఫైండింగ్ ద జాయ్ వితిన్ యు: పర్సనల్ కౌన్సెల్ ఫర్ గాడ్-సెంటర్డ్ లివింగ్, అనే ఆమె పుస్తకం నుండి

ఆ గొప్ప గురువు యొక్క ప్రసంగాలు మరియు తరగతులను రికార్డ్ చేయడం

శ్రీ దయామాత

పరమహంస యోగానందగారి ప్రసంగాలు మరియు వ్యాసాల మూడు సంపుటముల సంగ్రహానికి దయామాత యొక్క ముందుమాట నుండి

యోగానందగారు మరియు భగవద్గీత

శ్రీ దయామాత

పరమహంస యోగానందగారు వ్రాసిన గాడ్ టాక్స్ విత్ అర్జున: ద భగవద్గీత ముందుమాట నుండి

ఇతరులతో షేర్ చేయండి