తెలుగులో సత్సంగం

Saturday, October 16

సాయంత్రం 6.30 నుండి

– 7.30 వరకు

(భారతీయ కాలమానం)

ఈ కార్యక్రమం గురించి

పరమహంస యోగానందగారి “జీవించడమనే కళ” బోధనల ఆధారంగా అక్టోబరు 16 న ఒక వై.ఎస్.ఎస్. సన్యాసి “చెడు అలవాట్లను వదిలించుకోవడం ఎలా” అనే ప్రేరణాత్మక సత్సంగం తెలుగులో ఇచ్చారు.

ఈ పేజీకి కొత్త సందర్శకులు

శ్రీ పరమహంస యోగానంద, ఆయన బోధనల గురించి, ఇంకా తెలుసుకోడానికి ఈ లింకులు పరిశోధించండి:

ఇతరులతో షేర్ చేయండి