పరమహంస యోగానంద గురించి శ్రీ దయామాత జ్ఞాపకాలు

Sri-Daya-Mata

శ్రీ దయామాత

యోగానందగారి ఆధ్యాత్మిక వారసురాలు

మరియు 1955 నుండి 2010 వరకు వై.ఎస్.ఎస్./ఎస్.ఆర్.ఎఫ్. అధ్యక్షురాలు

వీక్షించండి

పరమహంస యోగానంద ద్వారా దైవిక స్వస్థత

హిం ఐ షల్ ఫాలో అనే DVD నుండి (6:28 నిమిషాలు)
ఆర్డర్ చేయండి

శిష్యులను గురువుగారు తన వైపు కాకుండా దేవుని వైపు ఎలా తిప్పారు

హిం ఐ షల్ ఫాలో అనే DVD నుండి (3:36 నిమిషాలు)
ఆర్డర్ చేయండి

వినండి

సారాంశం (3:22 నిమిషాలు)

“గురువు ఆశీస్సులతో మన జీవితాలను మలచడం” (3:18 నిమిషాలు)

పరమహంస యోగానంద మహాసమాధి యొక్క 60వ వార్షికోత్సవం స్మారకార్థం ఒక స్ఫూర్తిదాయకమైన ప్రత్యక్ష కధనం

చదవండి

పరమహంస యోగానంద – నాకు తెలిసిన విధంగా

శ్రీ దయామాత

ఫైండింగ్ ద జాయ్ వితిన్ యు: పర్సనల్ కౌన్సెల్ ఫర్ గాడ్-సెంటర్డ్ లివింగ్ అనే ఆమె పుస్తకం నుండి

ఈ గొప్ప గురువు యొక్క ప్రసంగాలు మరియు తరగతులను రికార్డ్ చేయడం

శ్రీ దయామాత

దయామాత యొక్క పరమహంస యోగానంద ప్రసంగాలు మరియు వ్యాసాల మూడు సంపుటముల సంగ్రహానికి ముందుమాట నుండి

యోగానంద మరియు భగవద్గీత

శ్రీ దయామాత

పరమహంస యోగానంద వ్రాసిన గాడ్ టాక్స్ విత్ అర్జున: ద భగవద్గీత ముందుమాట నుండి

Share this on

This site is registered on Toolset.com as a development site.