విజిటింగ్ అవర్స్ – నోయిడా ఆశ్రమం

కార్యాలయం

వారపు రోజులు

ఉదయం 9:00 గం.

4:30 ని.

బుక్ రూమ్

ఆదివారం

ఉదయం 11:30 గం.

04:30 గం.

సోమవారం మంగళవారం బుధవారం గురువారం శుక్రవారం శనివారం*

09:00 a.m.

04:30 p.m.

మైదానాలు

రోజంతా తెరిచి ఉంటాయి

ఉదయం 7:00 గం. నుండి

సాయంత్రం 7:00 గం. వరకు

ధ్యాన మందిరం

ధ్యాన మందిరం ప్రైవేట్ ధ్యానం కోసం రోజంతా తెరిచి ఉంటుంది

ఉదయం 7:00 గం. నుండి

సాయంత్రం 7:00 గం. వరకు

సేవల షెడ్యూల్:

7:00 a.m. – 8:00 a.m. (ఆదివారం మినహా అన్ని రోజులు)

10:00 a.m. – 11:30 a.m. (ఆదివారం సత్సంగ)

10:00 a.m. – 11:30 a.m. (పిల్లల కోసం ఆదివారం సత్సంగ)

సాయంత్రం 5:30 – రాత్రి 7:00 (గురువారం మరియు ఆదివారం మినహా అన్ని రోజులు)

సాయంత్రం 5:00 – రాత్రి 8:00 (గురువారం మరియు ఆదివారం)

ఉదయం 10:00 – సాయంత్రం 4:00 (నెలవారీ సుదీర్ఘ ధ్యానం)

*సుదీర్ఘ ధ్యానం జరిగే శనివారాల్లో బుక్ రూమ్ మూసి వేయబడుతుంది. నెలవారీ సుదీర్ఘ ధ్యానాల తేదీలకు, దయచేసి ఈవెంట్‌ల షెడ్యూల్‌ ని చూడండి

Share this on

This site is registered on Toolset.com as a development site.